student.aii.avans.nl


Deze site  bevat eigen websites van studenten AI&I bij Avans hogeschool t.b.v. studie.


Voor ICT klik hier

Voor ENG klik hier

Voor CMD klik hier

 

 

Disclaimer

Hoewel deze websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gecontroleerd worden, is Avans Hogeschool niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze en onderliggende websites kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voor de inhoud van deze websites, is de student zelf verantwoordelijk. Avans Hogeschool maakt de inhoud niet tot de hare en neemt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid op zich.

Avans Hogeschool (ICT Beheer AI&I) heeft het recht inhoud af te wijzen of te verwijderen c.q. te blokkeren. Als er gefundeerde aanwijzingen zijn dat content strijdig is met toepasselijk recht, de Avans Hogeschool huisregels, of anderszins in strijd is met de rechten van derden, die zulks kenbaar hebben gemaakt aan Avans Hogeschool. Voor zover redelijkerwijs mogelijk, wordt de blokkering c.q verwijdering beperkt tot de content waartegen bezwaar is gemaakt of bezwaren tegen bestaan.

Opmerkingen, klachten of vragen? Neem contact op met de beheerders van het Programmeernetwerk AI&I: programmeernetwerk@avans.nl